Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Fryzjerstwo Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

REGULAMIN INSTYTUTU YASUMI ul. Śliczna 32 ORAZ POLITYKA RODO

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIEMEDESTETIC, Kraków, ul. Śliczna 32

          

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy: 

 

        1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Strefa Urody P, Patrycja Żmudzińska, ul. Śliczna 32 pod nazwą handlową: YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT ZDROWIA I URODY – KRAKÓW ul. Śliczna 32

        2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

        3. W YASUMI MEDESTETIC, KRAKÓW ul. Śliczna 32 przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp.

Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Informacyjnej.

        4. USŁUGA KOSMETYCZNA W INSTYTUTCIE YASUMI ul. Śliczna 32 - Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

         - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT ZDROWIA I URODY – KRAKÓW ul. Śliczna 32, 31 – 444 Kraków.

W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

       - Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

              i)  marketingu własnych produktów lub usług,

              ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

          - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.

        5. USŁUGA NEWSLETTER

          - Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera,czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.

          - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.

          - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

          - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługiutrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi  newslettera.

           - Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.

        6. FORMULARZ KONTAKTOWY

           - Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogąm elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.

           - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.

           - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

           - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

        7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

            Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

        8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

        9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Regulamin realizacji bonów upominkowych zakupionych w Yasumi ul. Śliczna 32

 1.  Definicje:

Bon upominkowy, zwany dalej Bonem – bon na określony zabieg/i lub na określoną kwotę nabywany przez Klienta Gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.

Gabinet – placówka YASUMI ul. Śliczna 32, w której nabywany i realizowany jest Bon.

 1. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów (za wyjątkiem urządzeń) zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu 733 490 779, bądź osobiście w Yasumi ul. Śliczna 32.
 3. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 4. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).
 5. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 6. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet Yasumi ul. Śliczna 32 nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 8. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zmiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 9. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Yasumi ul. Śliczna 32.
 10. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie Yasumi w którym został nabyty i zrealizowany na usługi.
 11. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 12. Yasumi ul. Śliczna 32 nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Bonu.
 13. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Gabinetu Yasumi ul. Śliczna 32.
 14. Przesunięcie lub odwołanie terminu wizyty z wykorzystaniem Bonu jest możliwe najpóźniej na 72h przed, wizytę taką można przełożyć tylko raz, po tym czasie Bon traci ważność. Nie stawienie się Obdarowanego na umówioną wizytę lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Bonu, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
 15. Istnieje możliwośc jednorazowego przedłużenia Bonu o miesiąc po dokonaniu opłaty aktywacyjnej w wysokości 50 zł najpóźniej w dniu utraty jego wazności. Po tym terminie bon nieodwracalnie traci ważność. Paragon z kwotą przedłużenia Bonu (50zł) można odebrać najpóźniej w ostatnim dniu ważności przedłużonego Bonu po tym terminie jest on utylizowany.
 16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i akceptują ją w całości.

 

Zasady pakowania bonów:

*produkty gratisowe dodawane w zależności od dostępności

REGULAMIN akcji "ZADBANY MĘŻCZYZNA -TO-" YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT ZDROWIA I URODY - KRAKÓW ul. Śliczna 32

 1. Voucher upoważnia do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem, nie łączy się z promocjami i bonami podarunkowymi.
 2. Voucher można zrealizować na usługi powyżej 130 zł (z wyłączeniem manicure, pedicure, makijażu, depilacji woskiem, masażu pleców, peelingu ciała)
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem informacji o chęci wykorzystania Vouchera pod numerem telefonu 733 490 779.
 4. Voucher należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
 6. Yasumi ul. Śliczna 32 nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Voucheru.
 7. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Gabinetu Yasumi ul. Śliczna 32.
 8. Przesunięcie lub odwołanie terminu wizyty z wykorzystaniem Voucheru jest możliwe najpóźniej na 72h przed, wizytę taką można przełożyć tylko raz, po tym czasie Voucher traci ważność. Nie stawienie się Obdarowanego na umówioną wizytę lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Bonu, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

 

REGULAMIN YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT ZDROWIA I URODY - KRAKÓW ul. Śliczna 32

 

1. Yasumi Medestetic, Instytut Zdrowia i Urody - KRAKÓW ul. Śliczna 32

zwany dalej "Instytutem Yasumi" ze stroną internetową www.gabinetkrakow.yasumi.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Śliczna 32. 31-444 Kraków, NIP: 735 249 69 37

 2. Godziny otwarcia Instytutu: 

Wtorek - Środa - 10.00 - 20.00

Czwartek - Piątek - 11.00 - 21.00

Sobota 10.00 - 16.00  

Pracujemy również w PONIEDZIAŁEK ale tylko dla umówionych wcześniej Klientów między godziną 11.00 - 19.00

Godziny pracy RECEPCJI*:

Poniedziałek - NIECZYNNA

Wtorek - piątek - 12.00 - 18.00

Sobota - NIECZYNNA

*odbiór voucherów, ksmetyków, osobista chęć umówienia się na wizytę itp. poza tymi godzinami możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

            W dni świątczne ustawowo wolne od pracy Instytut Yasumi ul. Śliczna 32 jest nieczynny.

        3. Instytut Yasumi oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, specjalistyczne porady i konsultacje kosmetyczne i fizjoterapeutyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.

       4.  Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Instytutu Yasumi o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.

           Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Instytut Yasumi ul. Śliczna 32 nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.

       5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu/usługi są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu/usługi. Należy zgłosić się do nas osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, bądź zgłosić roszczenie bezpośrednio na nasz adres mailowy - gabinet.krakow@yasumi.pl. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w salonie w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.

       6. Zakup usługi w Instytucie Yasumi jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Instytut Yasumi ul. Śliczna 32 oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Instytutu Yasumi ul. Śliczna 32.

       7. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.

       8. Karnety wykupione w Instytucie Yasumi ważne są przez okres 2 miesięcy od daty wykonania pierwszego zabiegu lub zgodnie z terminem określonym przez kosmetologa. 

      9. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą. Za usługi objęte promocją można płacić gotówką, kartą, bądź bonami podarunkowymi (voucherami) wydanymi TYLKO przez nasz Instytut (na których widnieje nasza pieczątka).

      10. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w Instytucie usług lub kosmetyków.

      11. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie, Instytutu Yasumi ul. Śliczna 32 nie ponosi odpowiedzialności.

      12. Za usługi świadczone w Instytucie Yasumi płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, voucherami lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

      13. W przypadku gdy Klient rezerwuje więcej niż jeden termin wizyty lub zabiegi dla 2 i więcej osób lub czas usługi przekracza 2 godziny Instytut Yasumi ul. Śliczna 32 pobiera przedpłatę (traktowaną jako zadatek, który jest BEZZWRONY) w wysokości min 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 72h przed umówionym zabiegiem. W przypadku nie odwołania wizyty i spóźnienia się na wybrany przez siebie zadatkowany termin fakt ten jest traktowany jako nie stawienie się na umówionej wizycie. Paragon z kwotą zadatku można odebrać najpóźniej w dniu wizyty, której dotyczy po tym terminie jest on utylizowany.

     14. Klient który dokonuje rezerwacji na wybrany zabieg w Instytucie Yasumi ul. Śliczna 32, otrzymuje SMSa z przypomnieniem o wizycie.

     15. Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.

     16. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 72 godzin. Jeżeli 72-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane Instytut Yasumi ul. Śliczna 32 ma prawo traktować usługę jako zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Instytut Yasumi traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera.

     17. Podczas rezerwacj wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty (BEZZWROTNEGO zadatku w wysokości 50% kosztu wizyty), która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Termin wizyty można zmienić najpóźniej 72 godziny przed wizytą. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 72h przed terminem zabiegu. Nie stawienie się Obdarowanego na umówioną wizytę lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Bonu, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

     18. Klient zobowiązany jest do wcześniejszej informacji o zmianie czasu przebiegu wizyty (co za tym idzie ilości wykonanych zabiegów). W innym wypadku do opłaty końcowej zostanie doliczone 50 zł za każdą nieodwołaną wcześniej godzinę wizyty.

    19. Podany czas zabiegu jest czasem orientacyjnym zawierającym przygotowanie przed i po zabiegu (m.in dokumentacja przed zabiegiem i dezynfekcja gabinetu po, ewentualna rozmowa o pielęgnacji domowej i inne). Jeśli Klient nie stawi się na wizytę punktualnie zostanie ona skrócona o ten czas, jeśli czas spóźnienia nie pozwoli na wykonanie usługi a była ona przedpłacona - zadatek, bon, voucher mb i inne - kwota zostaje zaksięgowana na poczet usługi.

     20. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Instytutu Yasumi ul. Śliczna 32 są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.

Regulamin realizacji voucherów MyBenefit/Katalog Marzeń/Yasumi Polska do wykorzystania w całej Polsce oraz vouchery zakupione w Yasumi Polska bezpośrednio do Yasumi ul. Śliczna 32:

Gabinet – placówka YASUMI ul. Śliczna 32, w której realizowany jest voucher.

 1. Vouchery upoważniają do skorzystania z wybranych usług zgodnie z obowiązującym cennikiem.*
 2. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru vouchera pod numerem telefonu 733 490 779 (jest to warunek niezbędny).
 3. Voucher w momencie rezerwacji jest akceptowany przez gabinet i nie podlega zwrotowi.
 4. Voucher nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 5. Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 6. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość vouchera, Gabinet Yasumi ul. Śliczna 32 nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość vouchera, klient dopłaca różnicę.
 8. Voucher może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 9. Voucher służy tylko do zapłaty za usługę w cenie normalnej, nie łączy się z promocjami, nie można go wykorzystać do zakupu Bonu upominkowego.
 10. Przesunięcie lub odwołanie terminu wizyty z wykorzystaniem voucheru jest możliwe najpóźniej na 72h przed, po tym czasie voucher traci ważność. Nie stawienie się Obdarowanego na umówioną wizytę lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Bonu, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
 11. W momencie zapisu na wizytę Bon/Voucher jest przez nas akceptowany w systemie i może zostać zrealizowany już tylko w naszym Instytucie.
 12. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wykorzystania voucherów MyBenefit w Yasumi ul. Śliczna 32.

*Usługi dostępne do wykorzystania przy pomocy voucherów MyBenefit to zabiegi na twarz bądź masaże (w razie wątpliwości pełna lista dostępna pod numerem telefonu - 733 490 779)

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem